Seachtain na Gaeilge 2017- Dé Luain

Bhí lá iontach againn inniu! Ar maidin, rinneamar léitheoireacht beirte le chéile. Chanamar amhráin agus bhíomar ag rá dánta. Féach!

We had a great day today! This morning, we did paired reading together. We sang songs and saying poems. Have a look!

D’imir rang a dó, a trí agus a ceathair cluiche cispheile inniu freisin. Maith sibh gach duine!

2nd, 3rd and 4th class also played basketball (through Irish) today. Well done everyone!